На 16.08.2019 г. в зала "Любимец" ще се проведе открит конкурс за продажба на настояща дървесина на корен за местни търговци.

Пълната документация към конкурса може да изтеглите от прикачените файлове.

 Заповед № РД-09-425/31.07.2019г

Документация

Заповед № РД-09-478/20.08.2019г.

Запоред № РД-09-479/20.08.2019