logo s lice kum horataИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА МПС, ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЛЕСНЕНИЯ ПРИ ПАРКИРАНЕ

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

  • Чл. 99а от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/;
  • Стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 04.06.1998г.;

 

ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 

  • Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите;
  • Устно в Центъра за информация и услуги на гражданите.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:

  • Копие на документ за самоличност (лична карта);
  • Копие на решение ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК;
  • Актуална цветна снимка – 1 брой.

 

ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ПЛАЩАТЕ ЗА ТАЗИ УСЛУГА.

 

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ КАРТАТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В СРОК:

  • 7 работни дни.

КАРТАТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОТ СЛУЖИТЕЛ В ЦЕНТЪРА ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ.

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ КАРТАТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.