Заповед № РД-09-033/25.01.2017 г. за определяне на участник, спечелил търг.

 

Пълният текст на заповедта може да разгледате в прикачения файл.