Заповед № РД-09-041/25.01.2017 г. за одобряване на поправка и допълване на кадастрален план.

 

Пълният текст на заповедта може да разгледате от прикачения файл.