Заповед № РД-09-070/02.02.2017 г. за определяне на поземлен имот в землището на с. Георги Добрево за депониране на строителни отпадъци и излишни земни маси.