Заповед № РД-09-087/09.02.2017 г. за определяне на места и помещения, за провеждане на предизборни срещи, събрания, митинги и манифестации от граждани.