Заповед № РД-09-089/09.02.2017 г., свързана с определяне на маршрути за придвижване на селскостопански животни в гр. Любимец.