Заповед № РД-09-137/08.03.2017 г. на Кмета на община Любимец, свързана с второстепенните разпоредители с бюджетни сметкив общината.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.