Заповед № РД-09-138/09.03.2017 г. на Кмета на община Любимец, свързана със създаване на специализирана група за гасене на пожари.

 

Пълният текст на заповедта може да изтеглите от прикачения файл.