Заповед № РД-09-150/16.03.2017 г. на Кмета на община Любимец, свързана с одобряване на ПУП/ПЗ/ в м-ст "Бостанлъка", земл. с. Васково, общ. Любимец.

За повече подробности може да разгледате прикачения файл.