Заповед № РД-09-160/20.03.2017 г. на Кмета на община Любимец, свързана с обединяване на УПИ в кв. 18, по плана на гр. Любимец.

 

Пълният текст на Заповедта може да изтеглите от прикачения файл.