Заповед № РД-09-344/29.06.2017 г. на Кмета на община Любимец, свързана с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил "Форд Транзит".

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.