Със свое Решение № РД-09-549/26.10.2017 г., Кметът на община Любимец определя изпълнител на обществена поръчка.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.