Със своя Заповед № РД-09-556/30.10.2017 г., Кметът на община Любимец одобрява изменение на регулация на УПИ по плана на с. Малко градище.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.