Със своя Заповед №РД-09-418/20.07.2018 г. Кметът на община Любимец прекратява договор за наем на земя от общински поземлен фонд в землището на с. Васково.

 

Текст на заповедта.