Със своя Заповед № РД-09-032/11.01.2019 г. Кметът на община Любимец обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността:

„Младши експерт-инвестиционни дейности и обществени поръчки“.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.