Със своя Заповед №РД-09-130 / 07.03.2019г. Кметът на Община Любимец обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "Старши счетоводител"

Повече подробности вижте в прикачения фаил.