На 18 февруари 2013 г., от 17.30 ч. в зала "Любимец" ще се проведе публично обсъждане на Бюджет 2013. Ще се разгледа и Отчета за изпълнение на бюджета за 2012 г. на община Любимец.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Любимец за периода 01.01.2012г. – 31.12.2012г.

 

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

 

 

 

Бюджет 2013 - Приход и Разход

 

 

Докладна записка, относно Бюджет 2013.

 

Бюджет на СОУ "Желязко Терпешев"

Бюджет на НУ "Христо Ботев"

Бюджет на НУ "Захари Стоянов"

Бюджет на ОУ "Св. Св. Кирил и Методи"

Бюджет на ЦДГ "Рай"