Общинския план за развитие на община Любимец за периода 2014-2020 г. може да видите тук.