О  Б  Я  В  А
за уведомяване на местното население
 
       Съгласно чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Любимец уведомява местното население, че „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк „София”, сграда 6, има инвестиционно предложение за „Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура: Базова станция №6189” в ПИ 132068, м. Кою Бунар, землище на с. Георги Добрево, общ. Любимец, обл. Хасково.
       Заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното предложение и съпътстващата го документация в Общинска Администрация Любимец, дирекция „УТ ОС МДТ СХД ЕУО”, отдел „Управление на територията”, площад "Трети март" №1, етаж 1, стая №9А /бивша сграда на АПК/ по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл
       Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Любимец, в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението – 30.06.2017г. 
       За становищата изпратени на пощенския адрес на Община Любимец е валидна датата на входящия номер издаван от деловодството на Община Любимец.