Пълният текст на инвестиционното предложение можете да видите от тук