О  Б  Я  В  А
за уведомяване на местното население
 
      Съгласно чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Любимец уведомява местното население, че ЗП Анета Стефанова Георгиева, адрес: гр. Любимец, ул. „Драма” №21, има инвестиционно предложение за „Модернизация и разширяване на земеделско стопанство, съобразно принципите за биологично земеделско производство от едногодишни плодово-зеленчукови култури в землището на град Любимец с ЕКАТТЕ 44570, общ. Любимец, обл. Хасково”.
       Заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното предложение и съпътстващата го документация в Общинска Aдминистрация Любимец, дирекция „УТ ОС МДТ СХД ЕУО”, отдел „Управление на територията”, площад "Трети март" №1, етаж 1, стая №9А /бивша сграда на АПК/ по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл
       Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Любимец, в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението – 08.08.2017г. 
       За становищата изпратени на пощенския адрес на Община Любимец е валидна датата на входящия номер издаван от деловодството на Община Любимец.