Във връзка с процедурата по сключване на споразумения между ползватели на земеделски земи, на основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Хасково е издал съответните заповеди за определяне състава на комисиите за територията на населените места на Община Любимец.

.За землището на гр.Любимец

За землището на с.Георги Добрево

За землището на с.Йерусалимово

За землището на с.Лозен

За землището на с.Малко градище

За землището на с.Оряхово

За землището на с.Белица

За землището на с.Васково

За землището на с.Вълче поле

За землището на с.Дъбовец