На основание чл. 4, ал.от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме заинтересованите лица и общественост, че "Мобилтел" ЕАД има следното инвестиционно предложение за "Изграждане на оптична кабелна свързаност по мрежата на „Мобилтел" ЕАД до съществуваща Базова станция НКV0034 Lubimetz – по две независими трасета".