На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за ОВОС,  за изясняване на обществения интерес и изразяване на стоновища от заинтересувани лица за инвестиционно предложение: "Изграждане на предприятие за преработка и пакетиране на черупкови плодове" в с. Васково, може да се запознаете с Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС.