Писмени мнения и становища се приемат в РИОСВ - гр. Хасково, ул. "Добруджа"№ 14 в срок от 14 дни от датата на обявяването