На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица от град Любимец, че Министерство на здравеопазването има инвестиционно предложение за реализиране на строеж и оборудване на: 

"Филиал за спешна медицинска помощ в гр. Любимец",

в урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – 1556, в кв. 97А, с площ 900 кв.м и административен адрес: ул. „Петко Рачев Славейков“, гр. Любимец

 

     Допълнителна информация за инвестиционното предложение може да получите

всеки делничен ден от 08:30-17:00 ч. в сградата на Общинска администрация-Любимец, пл.”Трети март” №1, ет.2, стая № 19.

 

Писмени мнения и становища се приемат в РЗИ - гр. Хасково, ул. "П. Евтимий"№ 2, в срок от 14 дни от датата на обявяването