Със свои заповеди Директорът на ОД "Земеделие" - Хасково одобрява споразумения за разпределяне  на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землища от селата в община Любимец.

 

Повече подробности вижте в прикачените файлове:

Заповед № РД-09-201/20.12.2017 г.

Заповед № РД-09-202/20.12.2017 г.

Заповед № РД-09-203/20.12.2017 г.

Заповед № РД-09-204/20.12.2017 г.

Заповед № РД-09-205/20.12.2017 г.

Заповед № РД-09-206/20.12.2017 г.