На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за ОВОС,  с цел изясняване на обществения интерес и изразяване на становища от заинтересувани лица за инвестиционно предложение за изграждане на  "МАСЛОДОБИВНА ФАБРИКА", в УПИ V и УПИ VI, кв. 2а, гр. Любимец, може да се запознаете с Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС.

      Становища и предложения по Приложението се приемат в срок от 14 дни (от 21.02.2018 г. до 06.03.2018 г. вкл.) в стая №19 (пл.“Трети март“ №1) на Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org.