На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме гражданите на град Любимец, че  „АГРОПРОЕКТ 2013“ ЕООД–СОФИЯ има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на предприятие за производство на млечни продукти“

в ПИ 616010 по КВС на гр. Любимец, Община Любимец, Област Хасково

     В срок от  14 дни (от 14.05.2018г. до 28.05.2018г. вкл.) заинтересуваните лица могат да  се  запознаят  с  пълната информацията за инвестиционното предложение и да изразят становища в сградата на Общинска администрация – Любимец, пл. „Трети март“ №1, ет.2, стая №19 и на  e-mail: oba@lyubimets.org.