На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме гражданите на град Любимец, че Филка Янушева Беломорска–Александрова от гр. Любимец, ул. „Желязко Терпешев“ № 6, има следното инвестиционно предложение:

Създаване на „Стопанство от 33,700 дка за отглеждане на картофи и кромид лук в землището на гр. Любимец, Община Любимец, Област Хасково"

      В срок от 14 дни (от 04.06.2018г. до 18.06.2018г. вкл.) заинтересуваните лица могат да се запознаят с информацията и да изразят становища в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org