На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме гражданите на град Любимец, че Симеон Николаев Янков от гр. Любимец, ул. „Одрин“ № 55, има следното инвестиционно предложение:

Създаване на „Стопанство от 5,318 дка за отглеждане на картофи и оранжерийни краставици в землището на гр. Любимец, Община Любимец, Област Хасково"

 

     В срок от 14 дни (от 04.06.2018г. до 18.06.2018г. вкл.) заинтересуваните лица могат да се запознаят с информацията и да изразят становища в „ Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org