На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме гражданите на град Любимец, че Огнян Огнянов Христов от гр. Харманли, ул. „Янтра“ № 20, има следното инвестиционно предложение: 

Преустройство с надстройка на съществуващ кафе – аперитив в пансион“, намиращ се в ПИ 107007, местност „БИКЯ“ в землището на гр. Любимец, Община Любимец, Област Хасково" 

     В срок от 14 дни (от 06.07.2018г. до 20.07.2018г. вкл.) заинтересуваните лица могат да се запознаят с информацията и да изразят становища в „ Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org.