С текстът на Протокола можете да се запознаете тук