На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме заинтересуваните граждани, че „Лозарица“ ЕООД има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на нови винени лозови масиви в землището на село Васково, ЕКАТТЕ 10286, община Любимец, област Хасково с площ 15,328 дка

     В срок от 14 дни (от 24.07.2018г. до 07.08.2018г. вкл. ) заинтересуваните лица могат да изразят становища в „ Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org.