О  Б  Я  В  А
за уведомяване на местното население
 
       Съгласно чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Любимец уведомява местното население, че „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София, общ. Столична, обл. София (столица) п.к.1505 р- н Оборище, бул. "Ситняково"№48, Сердика офиси ет.8, има инвестиционно предложение за „Монтиране на ПСОВ модел „WEP XLeq“ за пречистване на битови отпадъчни води, формирани на територията на бензиностанция „ШЕЛ – Любимец Запад” и Ресторант „Макдонълдс Макдрайв“ в имот №148037, м. „Амзака”, земл. на с. Георги Добрево, община Любимец, обл. Хасково, ЕКАТТЕ 14787.
       Заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното предложение и съпътстващата го документация в Общинска Администрация Любимец, дирекция „УТ ОС МДТ СХД ЕУО”, отдел „Управление на територията”, площад "Трети март" №1, етаж 1, стая №9А /бивша сграда на АПК/ по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл
       Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Любимец, и на e-mail: oba@lyubimets.org, в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението – 26.07.2018г. 
       За становищата изпратени на пощенския адрес на Община Любимец е валидна датата на входящия номер издаван от деловодството на Община Любимец.