На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме заинтересуваните граждани, че Димо Иванов Христов и Божидар Димов Христов имат следното инвестиционно предложение:

     Преустройство на съществуваща сграда в Цех за производство на пелети, находяща се в поземлен имот № 010062, в местността „Любимец, в землището на гр. Любимец

     В срок от 14 дни (от 07.08.2018г. до 21.08.2018 г. вкл. ) заинтересуваните лица могат да изразят мнения и становища в РИОСВ – Хасково, в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org.