На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с цел изясняване на обществения интерес, уведомяваме заинтересуваните лица, че  „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София има следното инвестиционно предложение: 

Изграждане на тръбен кладенец в имот с № 117059, в землището на село Георги Добрево, общ. Любимец, обл. Хасково"

       Становища и предложения от заинтересувани лица се приемат в  14 - дневен срок  (от 24.08.2018г. до 07.09.2018г.) в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org