На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме гражданите на град Любимец, че Иван Димитров Христов и „ДИД – 19“ ЕООД, ул. „Екзарх Йосиф“ № 18, гр. Любимец имат следното инвестиционно предложение:

 „Магазин за хранителни стоки и заведение за бързо хранене“, намиращ се в XVII, кв.73 по плана за регулация и застрояване на гр. Любимец, Община Любимец, Област Хасково"

     В срок от 14 дни (от 18.09.2018г. до 02.10.2018г. вкл. ) заинтересуваните лица могат да изразят становища в „ Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org.