О  Б  Я  В  А
за уведомяване на местното население
 
       Съгласно чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Любимец уведомява местното население, че Община Любимец, Област Хасково,
гр. Любимец 6550, ул. "Републиканска" № 2, има инвестиционно предложение за „Доставка и монтаж на сцена с прилежащо оборудване в УПИ VIII, кв. 31 по плана на  с. Лозен за подобряване на културния живот  в Община  Любимец.
       Заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното предложение и съпътстващата го документация в Общинска Администрация Любимец, дирекция „УТ ОС МДТ СХД ЕУО”, отдел „Управление на територията”, площад "Трети март" №1, етаж 1, стая №9А /бивша сграда на АПК/ по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл
       Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Любимец, и на e-mail: oba@lyubimets.org, в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението – 17.08.2018г. 
       За становищата изпратени на пощенския адрес на Община Любимец е валидна датата на входящия номер издаван от деловодството на Община Любимец.