На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме засегнатото население на община Любимец, че МВР-София, Дирекция "Миграция" има следното инвестиционно предложение:

"Изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец" в ПИ №44570.236.138 по кадастралната карта на землище гр. Любимец.

В срок от 14 дни (от 23.05.2019 г. до 06.06.2019 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да се запознаят с информацията и да изразят становища в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org.