О  Б  Я  В  А
за уведомяване на местното население
 
 
       На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Любимец уведомява местното население, че Йоланда Великова Даракчиева, адрес: гр. Любимец, ул. „Хаджи Димитър“ №38 има инвестиционно предложение за „Оборудване на мандра за производство на кашкавал и сирене“ намираща се в УПИ VI-2013, кв. 84 по плана на гр. Любимец, Община Любимец, Област Хасково.
       Заинтересованите лица могат да се запознаят с Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, към инвестиционното предложение, в Общинска Администрация Любимец, дирекция „УТ ОС МДТ СХД ЕУО”, отдел „Екология и управление на отпадъците”, площад "Трети март" №1, етаж 2, стая №19 /бивша сграда на АПК/ по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл
       Писмени становища и мнения се приемат на място в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението – 19.07.2019г. 
       За становищата изпратени на пощенския адрес на Община Любимец е валидна датата на входящия номер издаван от деловодството на Община Любимец.