Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността: Младши юрисконсулт в Дирекция “Обща администрация”.

Текст на обявлението.