Решение № ХА - 39/2012 за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Пълния текс на решението е тук