Решение № ХА - 40 ПР / 2012 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Пълния текст на решението е тук