Със Заповед № РД-09-327/19.06.2012 г. Кметът на община Любимец инж. Анастас Анастасов, прекратява Договор за наем на общинско жилище на Андон Христов Панайотов.

Текст на Заповедта.