На 31.01.2018 г.  ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Любимец, на което ще се разгледа Бюджет 2018. 
 
В прикачените файлове може да разгледате заложените разчет на сметки, приходи, разходи, план график и т.н. 
 
 
 
 
На 30.01.2017 г.  се проведе редовно заседание на Общински съвет Любимец, на което се разгледа Бюджет 2017. 
В прикачените файлове може да разгледате заложените приходи, разходи, план график и т.н. както и заповедта на Кмета на община Любимец за утвърждаване на формули за разпределение на средствата в делегираните от държавата дейности, получени по единни разходни стандарти за 2017 година между общинските училища, второстепенни разпоредители с бюджет.
 
 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ ЗА 2017

 

ФОРМУЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ, СЧИТАНО 01.01.2017 г.

 

РЕМОНТ И ПРОЕКТИРАНЕ ОБЕКТИ , ФИНАНСИРАНИ С ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН БЮДЖЕТ

ПРОГНОЗА 2018-2020 

 
На 9.02.2015 г.  се проведе редовно заседание на Общински съвет Любимец, на което се разгледа проекта за Бюджет 2015. 
В прикачените файлове може да разгледате заложените приходи, разходи, план график и т.н. както и заповедта на Кмета на община Любимец за утвърждаване на формули за разпределение на средствата в делегираните от държавата дейности, получени по единни разходни стандарти за 2015 година между общинските училища, второстепенни разпоредители с бюджет.
 
 
 
 

 

Касово изпълнение на Бюджет 2015

 

Прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности