На 9 март в зала "Любимец" от 17.00 ч. Кметът на Община Любимец направи обществено обсъждане на Отчета за изпълнението на Бюджет 2014.

 

Отчет на Бюджет 2014 

 

Отчет за средства от Европейски съюз 

 

Отчет на средства от РА към ДФ "Земеделие" 

 

Други средства от ЕС 

 

 

 

 

Пълният текст на отчета  на бюджета може да прегледате тук

 Тригодишна прогноза на постъпленията от местни приходи и разходи за местни дейности може да прегледате тук