Кметът на община Любимец отправя покана за провеждане на консултации за съставяне на СИК на територията на община Любимец, във връзка с провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г.

Текста на поканата