Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                

         Област ХАСКОВО, община ЛЮБИМЕЦ
         населено място ГР.ЛЮБИМЕЦ, кметство ..........., секция № 001
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДИЯН                 ТОНЧЕВ               ТОНЕВ
                      ЗЛАТКА               ИЛИЕВА               АСЕНОВА
                      ИВАН                 ДИМИТРОВ             ПРУХЛЕВ
                      КАНА                 ХРИСТОЗОВА           ТОНЕВА
                      ЛЮБЕН                ЯНКОВ                АНГЕЛОВ
                      НИНА                 СТОИЧКОВА            ПРУХЛЕВА
                      ФИЛИП                ЕМИЛОВ               ГОЧЕВ
                      ХРИСТИЯН             ТОНЧЕВ               ТОНЕВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО, община ЛЮБИМЕЦ
         населено място ГР.ЛЮБИМЕЦ, кметство ..........., секция № 002
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АТАНАС               МАВРОДИЕВ            АТАНАСОВ
                      ВАСИЛКА              ХРИСТОВА             ДИМОВА
                      ГЕОРГИ               ДИМИТРОВ             КОНДУЗОВ
                      ДИМИТЪР              ВАЛЕНТИНОВ           МЪНДЕВ
                      ИВЕЛИНА              БЛАГОЕВА             ЖЕЧЕВА
                      МАРГАРИТА            ГЕОРГИЕВА            КОНДУЗОВА
                      СТЕФАН               МИНКОВ               НИКОЛОВ
                      ТЕНЬО                ДОБРЕВ               ДИМИТРОВ
                      ТЯНКА                ОГНЯНОВА             ПЕТРОВА
                      ХРИСТО               НЕДЯЛКОВ             СИРМОВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО, община ЛЮБИМЕЦ
         населено място ГР.ЛЮБИМЕЦ, кметство ..........., секция № 003
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВАЛЕРИЯ              ГЕОРГИЕВА            ХРИСТОВА
                      ВЕСЕЛА               ПЕТРОВА              ТРИФОНОВА
                      ГАЛЯ                 ЖЕЛЕВА               ГАЧЕВА
                      ГЕОРГИ               НИКОЛАЕВ             ГЕОРГИЕВ
                      ДИМИТЪР              АТАНАСОВ             КОЛАРОВ
                      ДИМИТЪР              СТОЯНОВ              ПАНАЙОТОВ
                      ДОБРИ                СТОЯНОВ              ПАНАЙОТОВ
                      ЖИВКО                ТРЕНДАФИЛОВ          ГОЧЕВ
                      МАРИН                НИКОЛОВ              МИТЕВ
                      НИКОЛАЙ              ГЕОРГИЕВ             ХРИСТОВ
                      ХРИСТИНКА            ЮЛИЕВА               АНГЕЛОВА
                      ХРИСТО               ДИМИТРОВ             ДИМИТРОВ
                      ХРИСТО               ИВАНОВ               ПЕТКОВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО, община ЛЮБИМЕЦ
         населено място ГР.ЛЮБИМЕЦ, кметство ..........., секция № 004
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВАСИЛКА              ГЕОРГИЕВА            КОСТОВА
                      ВЕЛИЧКА              МАРИНОВА             КОЛЕВА
                      ВЕНЕТА               ХРИСТОВА             ЛИНЕВА
                      ГЕОРГИ               ПЕТКОВ               ГАЧЕВ
                      ГЕОРГИ               ШИДЕРОВ              ПАВЛОВ
                      ГЕРГАНА              ТРИФОНОВА            КАРАДЖОНОВА-ПИСАРОВА
                      ДАНИЕЛА              ГЕОРГИЕВА            ГАЧЕВА
                      ДАЯНА                ДИАНОВА              ГАНЧЕВА
                      ДИАН                 ДИМИТРОВ             ГАНЧЕВ
                      ДИМИТРИНКА           ТРЕНДАФИЛОВА         НЕДЯЛКОВА
                      ДИМИТЪР              ГЕОРГИЕВ             КОСТОВ
                      ДИМИТЪР              ИЛИЕВ                ДРАГОВ
                      ДИМИТЪР              КИРИЛОВ              ДИМИТРОВ
                      ЕЛЕНА                АНГЕЛОВА             ЯНЧЕВА
                      ЖАНЕТА               ГЕОРГИЕВА            БОРИСОВА
                      ЗОРНИЦА              АТАНАСОВА            ДАНЕВА
                      ИВАН                 ПЕТРОВ               ЯНЕВ
                      МАНОЛ                ТОНЕВ                ЯНЧЕВ
                      МАРИЯ                ПЕТРОВА              НИКОЛОВА
                      МИТРА                СТОЙЧЕВА             ПАВЛОВА
                      НИКОЛЧО              ЯНЕВ                 КОЛЕВ
                      ПАВЛИН               ПЕТРОВ               ЧАНЛИЕВ
                      ПЕТЪР                АНГЕЛОВ              ЛИНЕВ
                      РАЙНА                МИЛЕВА               МИЛЕВА
                      РОСИЦА               ЙОРДАНОВА            КЕМЕНДЖИЕВА
                      СИЛВИЯ               ГЕОРГИЕВА            ТЕОФАРОВА
                      СНЕЖАНА              ТЕНЧЕВА              ГАНЧЕВА


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО, община ЛЮБИМЕЦ
         населено място ГР.ЛЮБИМЕЦ, кметство ..........., секция № 005
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ГАЛИНА               АЛЕКСАНДРОВА         ПЕШЕВА
                      ГЕОРГИ               КРЪСТЕВ              КОРЦАНОВ
                      ДИМИТЪР              ХРИСТОВ              ГАЧЕВ
                      ЕМИЛИЯ               АРСЕНОВА             ЧАВДАР О
                      НИКОЛАЙ              ТЕНЕВ                ДРАГОВ
                      ПЕТЪР                ДИМЧЕВ               ИВАНОВ
                      РАДОСЛАВ             СТАНИМИРОВ           ДРАГОВ
                      ТОНКА                АЛЕКСИЕВА            КОРЦАНОВА


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО, община ЛЮБИМЕЦ
         населено място ГР.ЛЮБИМЕЦ, кметство ..........., секция № 006
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВАЛЕНТИН             ПЕТРОВ               ВЛАСАКОВ
                      ДАРИНА               ХРИСТОВА             МИТЕВА
                      ИВАНЧО               ГЕОРГИЕВ             СТАНКОВ
                      СТЕФАН               ИВАНОВ               МИЛАДИНОВ
                      ХРИСТИНА             ГЕОРГИЕВА            РАСОКОВА
                      ХРИСТО               КОСТАДИНОВ           КАРАКОЛЕВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО, община ЛЮБИМЕЦ
         населено място ГР.ЛЮБИМЕЦ, кметство ..........., секция № 007
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БОГОМИЛ              ИВАНОВ               ИЛИЕВ
                      ВАСИЛ                НЕДЯЛКОВ             ВАСИЛЕВ
                      ГАЛИНА               КРЪСТЕВА             ОРЛОВА
                      ЕЛЕНА                АНГЕЛОВА             ВАСИЛЕВА
                      ЕЛЕНА                МИЛУШЕВА             БОЯДЖИЕВА
                      ЕЛЕНКА               ПЕТРОВА              ЯНЪКОВА
                      ИВАН                 ГОРАСТЕВ             ИВАНОВ
                      МАРГАРИТА            КИРИЛОВА             ВАСИЛЕВА
                      МАРИЙКА              ДИМИТРОВА            ХРИСТОВА
                      МАРИЯ                СЛАВОВА              КОЛЕВА
                      ПЕТЪР                МИТКОВ               ЯНЪКОВ
                      РЕНЕТА               НИКОЛАЕВА            ИВАНОВА
                      СТАНИМИР             ВАСИЛЕВ              МАРИНОВ
                      ТОДОР                РАЙЧЕВ               КОЛЕВ
                      ТРИФОН               ДИМИТРОВ             ТРИФОНОВ
                      ХРИСТО               ГЕОРГИЕВ             БОЯДЖИЕВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО, община ЛЮБИМЕЦ
         населено място ГР.ЛЮБИМЕЦ, кметство ..........., секция № 008
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БЛАГО                ДИМИТРОВ             СТАВРЕВ
                      ДРАГОМИР             СТЕФАНОВ             ХРИСТОВ
                      ИВАНКА               ГЕОРГИЕВА            ДЕЛЧЕВА
                      НИКОЛА               ПЕТРОВ               ДЕЛЧЕВ
                      СОФИЯ                ПЕТРОВА              СТАНЕВА


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО, община ЛЮБИМЕЦ
         населено място ГР.ЛЮБИМЕЦ, кметство ..........., секция № 009
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДИМИТЪР              КИРИЛОВ              АНДОНОВ
                      ДИМИТЪР              НИКОЛОВ              ФИЛИПОВ
                      МАРИЯ                АЛЕКСАНДРОВА         ВАНГЕЛОВА
                      ХЮСЕИН               АДЕМ                 ХЮМЕТ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО, община ЛЮБИМЕЦ
         населено място ГР.ЛЮБИМЕЦ, кметство ..........., секция № 010
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АСЕН                 АНГЕЛОВ              ЙОРДАНОВ
                      ВАЛЕНТИН             АНГЕЛОВ              ЙОРДАНОВ
                      ВАСИЛ                СЛАВОВ               МАНЕВ
                      ЗЮМБИЛА              СЛАВОВА              МАНЕВА
                      МАРИЯ                СТЕФАНОВА            АНГЕЛОВА
                      МИТКО                АНДРЕЕВ              АТАНАСОВ
                      РУСИ                 АНГЕЛОВ              ЕНЧЕВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО, община ЛЮБИМЕЦ
         населено място ГР.ЛЮБИМЕЦ, кметство ..........., секция № 011
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙДЖАНИЕ             КАЛИНКОВА            ПЕТКОВА
                      АТАНАС               КАМЕНОВ              АРНАУДОВ
                      КАЛИНКА              КИРИЛОВА             ПЕТКОВА
                      НЕХРИ                КАЛИНКОВ             ПЕТКОВ
                      СУЛТАНА              АСЕНОВА              АНГЕЛОВА


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО, община ЛЮБИМЕЦ
         населено място С.ЛОЗЕН, кметство ..........., секция № 012
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВЕЛИЧКА              ТЕНЕВА               КАВАЛДЖИЕВА
                      ДИМИТЪР              ИВАНОВ               ФЕДЕРОВ
                      ДИМИТЪР              ПЕТРОВ               КАВАЛДЖИЕВ
                      ДИЯНА                ЙОРДАНОВА            ФЕДЕРОВА
                      ПЕТРА                ПЕТРОВА              АНГЕЛОВА
                      ПЕТЪР                ГЕОРГИЕВ             КАВАЛДЖИЕВ
                      СТЕФАН               ПАВЛОВ               СТАНКОВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО, община ЛЮБИМЕЦ
         населено място С.БЕЛИЦА, кметство ..........., секция № 013
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ГЕОРГИ               ХРИСТОВ              ГЕОРГИЕВ
                      МАРИЯ                ЖИВКОВА              ЙОРДАНОВА


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО, община ЛЮБИМЕЦ
         населено място ................., кметство ........... , секция № 014
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНКА                 ДИНКОВА              ЖЕЛЯЗКОВА
                      СТОЯН                БОРИСОВ              ГЕОРГИЕВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО, община ЛЮБИМЕЦ
         населено място С.ЙЕРУСАЛИМОВО, кметство ..........., секция № 015
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДОБРИ                ДИМИТРОВ             МИНКОВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО, община ЛЮБИМЕЦ
         населено място ................., кметство ........... , секция № 016
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ГЕРГИНА              ГЕОРГИЕВА            БРЪНЗОВА
                      ДИМИТЪР              АНДОНОВ              ЖЕЛЯЗКОВ
                      МИЛИЦА               СТОЙЧЕВА             МАРКОВА


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО, община ЛЮБИМЕЦ
         населено място С.ВЪЛЧЕ ПОЛЕ, кметство ..........., секция № 017
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АТАНАС               ИВАНОВ               ГОРЦЕВ
                      ДИМИТЪР              ТОШКОВ               КУКОРКОВ
                      ДИМО                 НЕЙЧЕВ               ДЖОМЕВ
                      КАТЯ                 АЛИЕВА               ГОРЦЕВА
                      НИКОЛИНКА            ИЛИЕВА               КОЛЕВА
                      НИКОЛИНКА            КЪНЧЕВА              КУЦАРОВА
                      ПЕНКА                ТОШЕВА               КУКОРКОВА
                      СТЕФКА               ИВАНОВА              ГОРЦЕВА


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО, община ЛЮБИМЕЦ
         населено място С.ДЪБОВЕЦ, кметство ..........., секция № 018
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДАМЯН                ПЕНКОВ               ГОРЦЕВ
                      ЗЛАТКА               ЙОРДАНОВА            ХРИСТОВА
                      ШЕРМАН               МИЛЕНОВА             КЕЛЕШ